aproksymacja liniowa przykład
aproksymacja funkcji sformułowanie problemu rys liniowa dane x xn oraz y f yn postać nie znana lub poszukiwana jest funkcja o następujących właściwościach