Polsko-niemiecka inicjatywa zmniejszy bezrobocie w dolnośląskich powiatach

W powiatach oleśnickim i milickim rusza właśnie projekt „Współpraca instytucjonalna na rzecz sukcesu młodzieży – dobre praktyki partnera niemieckiego”. Dzięki niemu wzrosną szanse na znalezienie pracy przez osoby w wieku 15-24 lata. Liderem projektu, który potrwa do 31 maja 2012 roku, jest Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”, która realizuje jego cele w partnerstwie z Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH.

Projekt „Współpraca instytucjonalna na rzecz sukcesu młodzieży – dobre praktyki partnera niemieckiego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odpowiada na potrzebę budowania lokalnych i regionalnych partnerstw instytucji rynku pracy na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodych ludzi.

– O wadze problemu świadczy fakt, że Polska jest w grupie państw o najniższym poziomie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15-24 lata, w UE – zaledwie 27,7%. Dla porównania, w Niemczech wskaźnik ten wynosi 47,4% – informuje Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, kierownik projektu. – Założeniem projektu jest poznanie przez polskie podmioty runku pracy i edukacji niemieckich doświadczeń i przekazanie im kompetencji w zakresie wdrażania międzynarodowych projektów społecznych oraz budowania sieci współpracy sprzyjających aktywizacji zawodowej młodych ludzi – dodaje Mazik-Gorzelańczyk.

W ramach projektu możliwe będzie poznanie czynników determinujących polski rynek pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodzieży oraz zdefiniowanie warunków koniecznych dla poprawy współpracy lokalnych podmiotów w ramach dialogu publiczno-społecznego. Polsko-niemiecki charakter projektu pozwoli na przeprowadzenie analizy porównawczej problemów społecznych w międzynarodowym wymiarze i wypracowanie rozwiązań z wykorzystaniem funduszy unijnych. Kontynuacji współpracy polsko-niemieckiej sprzyjać będzie poznanie przez uczestników projektu uwarunkowań pomyślnej kooperacji transgranicznej oraz procesów rynku pracy zachodniego sąsiada.

Podczas realizacji przeprowadzane będą m.in. seminaria, badania fokusowe, treningi międzykulturowe oraz podróż studyjna do Niemiec. Wzmocnienie kompetencji przedstawicieli kluczowych instytucji rynku pracy przyczyni się w przyszłości do zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej młodzieży w obu powiatach.

Rekrutacja przedstawicieli podmiotów rynku pracy i edukacji, mających wpływ na obszar kształcenia i aktywności zawodowej młodych ludzi (z powiatów milickiego i oleśnickiego), będzie prowadzona do 20 maja 2011 r. na podstawie regulaminu dostępnego na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu.

Informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.wspolpraca.fundacja-faveo.pl. O szczegółach będzie można się również dowiedzieć w trakcie spotkań informacyjnych, które odbędą się:

  • w Miliczu, 10 maja 2011 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy 11-go Listopada 5,
  • w Oleśnicy, 11 maja 2011 roku o godz. 12.00 w  sali konferencyjnej Hotelu „Perła” przy ulicy Synapiusa 12.

Informacji udziela także Biuro Projektu:

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”

ul. A. Kmicica 56, 54-514 Wrocław

tel. 071 349 73 15

e-mail: wspolpraca@fundacja-faveo.pl

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *