MNiSW: w projekcie budżetu więcej pieniędzy na naukę i uczelnie

989 mln zł więcej na naukę i 230 mln zł dla najlepszych wydziałów uczelni zaplanowano w projekcie budżetu na 2012 r., przyjętym w czwartek przez Radę Ministrów – poinformował PAP rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Bartosz Loba. „To ambitny budżet inteligentnego rozwoju” – oceniła dla PAP minister Barbara Kudrycka.

Jak poinformował PAP Loba, uwzględniając środki unijne, rząd planuje, że wydatki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę w 2012 r. wyniosą 6,37 mld zł. Nominalnie wzrost ma wynieść 989 mln zł, czyli MNiSW ma mieć do dyspozycji o 18,36 proc. więcej pieniędzy niż w ustawie budżetowej na rok 2011. Loba wyjaśnił, że po odliczeniu środków unijnych będzie to wzrost o ok. 9 proc.

Oprócz pieniędzy, które ma mieć do dyspozycji MNiSW, projekt budżetu przewiduje także inne wydatki związane z nauką. Np. rząd dołoży się do finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Na współfinansowanie projektów na rzecz nauki zaplanowano w 2012 r. 1,33 mld zł. Zaplanowano też 200 mln zł w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, na który przekazywana jest część pieniędzy z prywatyzacji.

Łącznie więc, jak podsumował rzecznik, dostępne na naukę środki w 2012 r. mają wynieść ponad 7,5 mld zł.

W ramach tych wydatków MNiSW w 2012 roku mniej mają dostać na swoją działalność najsłabsze instytucje badawcze, za to wzrośnie pula na granty na badania naukowe, przyznawane przez dwie rządowe agencje – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. „Łączny wzrost w porównaniu z rokiem 2011 to ponad 1 mld zł” – wyjaśnił rzecznik.

„Podkreślenia wymaga fakt, że w przyjętym przez rząd Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014 założono coroczny wzrost nakładów budżetu krajowego (tj. z wyłączeniem środków na współfinansowanie i finansowanie programów operacyjnych UE) na naukę w wysokości ok. 9 proc.” – dodał Loba.

Z kolei w dziale budżetu szkolnictwo wyższe przewidziano kwotę 10,39 mld zł oraz dodatkowe 230 mln zł, z których sfinansowana będzie tzw. dotacja projakościowa. Dostawać ją mają – zgodnie z uchwaloną niedawno nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – najlepsze wydziały uczelni, które uzyskają status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW). Status KNOW otrzyma na pięć lat wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni, wykazująca się szczególnymi osiągnięciami naukowymi. W tym czasie będzie miała prawo do dotacji, jej pracownicy otrzymają dodatki do pensji, a doktoranci wyższe stypendia.

„Ponadto w rezerwach celowych budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie i finansowanie projektów z udziałem środków europejskich, na rzecz szkolnictwa wyższego zaplanowano w 2012 r. 582 mln zł” – powiedział Loba.

W tegorocznym budżecie MNiSW zapisano 10,1 mld zł wydatków na szkolnictwo wyższe i 5,4 mld zł na naukę (bez uwzględnienia środków unijnych 4,6 mld zł.).

PAP – Nauka w Polsce, Urszula Rybicka

krf/ gma/bszf

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *