VII Letnie Praktyki Badawcze czekają na miłośników matematyki

Jak wykorzystać matematyczny sposób myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji? Tego dowiedzą się uczestnicy VII Letnich Praktyk Badawczych, czyli wakacyjnych interdyscyplinarnych warsztatów dla studentów i doktorantów. Zajęcia odbywają się między lipcem a wrześniem w Warszawie, a zgłoszenia można przesyłać do 20 kwietnia.

Letnie Praktyki Badawcze organizowane są przez: Instytut Badań Systemowych PAN, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN oraz Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

„Do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy osoby mające zainteresowania naukowe z dziedzin takich jak ekonomia, informatyka, matematyka, a także nauk technicznych. Zapewniamy pracę w interdyscyplinarnych grupach projektowych” – zachęcają organizatorzy zajęć.

Każdy projekt zakończony jest stworzonym przez grupę raportem dla zleceniodawcy. W poprzednich latach uczestnicy warsztatów realizowali projekty m.in. dla Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Casinos Poland, Infovide-Martix.

„Letnie Praktyki Badawcze to przede wszystkim szansa na pracę nad atrakcyjnymi projektami realizowanymi zgodnie z najlepszymi brytyjskimi wzorcami industrial mathematics. Nie tworzy się tu sztuki dla sztuki, lecz stosuje wiedzę zdobytą na uczelniach w sposób kreatywny i innowacyjny, w rzeczywistych problemach biznesowych, przemysłowych i badawczych” – przekonuje uczestnik warsztatów Dariusz Grala z Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak wygląda standardowy dzień praktykanta? Podzieleni są oni na kilkuosobowe, interdyscyplinarne zespoły, które spotykają się każdego ranka, by – przy wsparciu opiekuna merytorycznego – mierzyć się z różnymi problemami zleconymi przez przedstawicieli biznesu. Po przerwie obiadowej, już w innych zespołach, praktykanci rozwiązują nowe problemy, tym razem naukowe.

Uczestnicy zajęć muszą pozyskiwać informacje, wyodrębniać i ustalać hierarchię problemów i kierunków badań, prowadzić często w mniejszych podgrupach, prace badawcze. Ostatnim etapem pracy jest syntezowanie uzyskanych wyników, tworzenie raportów i publikacji naukowych.

Raz w tygodniu odbywa się spotkanie wszystkich praktykantów oraz opiekunów merytorycznych projektów, na którym przedstawiane są postępy prac poszczególnych zespołów.

Dodatkowo podczas praktyk organizowane są wykłady i szkolenia ze sposobów prezentacji, odpowiedniego tworzenia dokumentacji. Co tydzień organizowane jest też „kino praktykowe”, luźno związane z tematyką projektów. Każdy praktykant ma szansę zaproponować film, który jego zdaniem, najlepiej obrazuje idee pojawiające się w trakcie praktyk.

Aplikacje – krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego czy pracodawcy – należy wysyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny IBS/ARR/2011.

Szczegółowe informacje na temat Letnich Praktyk Badawczych są dostępne na stronie: http://www.praktyki.ibspan.waw.pl

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ krf/bsz

www.naukawpolsce.pl

, , ,

1 thought on “VII Letnie Praktyki Badawcze czekają na miłośników matematyki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *