Rola szkoleń zewnętrznych w przedsiębiorstwie

Uczymy się całe życie, a dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii jest to tak proste, jak jeszcze nigdy dotąd. Obowiązek kształcenia ustawicznego mają także pracownicy, a dzięki szkoleniom zewnętrznym pracodawca może im zapewnić możliwość doszkalania się.

Do historii przechodzą czasy, kiedy po ukończeniu studiów rozpoczynało się pracę i wykonywało ją aż do emerytury, a szkolenia sprowadzały się do tych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzisiejsze społeczeństwo, oparte na wiedzy i informacji, wymaga nieustannego inwestowania w edukację.

Społeczeństwo uczące się
Przełom technologiczny i cywilizacyjny, jaki dokonał się w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat, sprawił, że rola nauki i edukacji nieustannie rośnie. Współcześnie człowiek uczy się nie tylko w szkole, stąd konieczność rozwijania alternatyw edukacyjnych. To one umożliwiają szersze uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, pozwalają na lepsze odnalezienie się na rynku pracy oraz dostosowywanie się do zmieniających się stale wymagań technologicznych, bo wraz z rozwojem nauki, pojawia się konieczność wdrażania nowych rozwiązań, maszyn, technologii.

Kształcenie ustawiczne
Kluczową rolę kształcenia ustawicznego dostrzegają Unia Europejska i OECD, dodając do priorytetowych zadań w zakresie polityki edukacyjnej następujące wytyczne:
 dostęp do edukacji na każdym etapie życia,
 otwarte i elastyczne podejście do edukacji,
 podejmowanie działań przeciwko marginalizacji,
 dokonywanie diagnozy potrzeb edukacyjnych rynku pracy.
Uczenie się zachodzi nie tylko na bieżąco w miejscach pracy, ale może też przyjmować wiele innych form. W związku z tym, wszyscy pracownicy muszą traktować miejsce pracy jak swego rodzaju instytucję edukacyjną, a także kształcić w sobie umiejętność samodoskonalenia się w różnych okolicznościach. Tu z pomocą przychodzą różnorodne firmy szkoleniowe, których godnym reprezentantem jest hprgroup.pl.

Szkolenia zewnętrzne
Celem szkoleń przeprowadzanych poza miejscem pracy jest przekazanie określonej wiedzy lub umiejętności. Praktyczne wykorzystanie ich następuje już po zakończeniu szkolenia, w miejscu pracy. Szkolenia dla firm często przyjmują formę konferencji, seminariów, e-learningu, wykładów czy treningów grupowych. Z kolei szkolenia dla menedżerów to często analiza przypadku, czyli case study, w czasie której, na przykładzie konkretnej sytuacji, kadra menedżerska ma możliwość szukania rozwiązań przedstawionego problemu, analizowania i podejmowania decyzji oraz oceny mocnych i słabych stron zaproponowanych przez siebie i innych rozwiązań. Niezwykle istotnym dla każdego przedsiębiorcy jest odpowiedni proces rekrutacji, bo odpowiedni pracownik nierzadko decyduje o sukcesie lub porażce firmy. Szkolenie z rekrutacji umożliwia przeszkolenie wybranej osoby w taki sposób, aby umiała wybrać najlepszego kandydata na wybrane stanowisko.

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *