Pracownicy do zadań specjalnych

W sieci certyfikatów, kursów i uprawnień, jakie powinni posiadać pracownicy większych i mniejszych przedsiębiorstw, czasami trudno się połapać. Większość z nich jest narzucana poprzez ustawy i rozporządzenia, wynika z przepisów krajowych i unijnych. Na samym początku należy podkreślić, że posiadanie obowiązkowych dokumentów przez pracodawcę i pracowników jest konsekwentnie kontrolowane. Warto więc zadbać, by w firmie wszystko grało.

Jeśli twoje przedsiębiorstwo zajmuje się przewozem towarów niebezpiecznych, a tym samym ich pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem i rozładunkiem powinieneś wyznaczyć co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – doradcę ADR – DGSA, który będzie wspierał działania zapobiegające zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska.

Kursy dla kierowców

Każdy, kto chce pracować przy transporcie materiałów niebezpiecznych, musi zdać odpowiednie egzaminy państwowe. Najlepiej zrobić to, zapisując się na kurs adr, który przygotuje teoretycznie i praktycznie do uzyskania certyfikatu. Dobra firma szkoleniowa poprzez indywidualne podejście do kursanta i zastosowanie nowoczesnych technik dydaktycznych notuje 100% zdawalności egzaminu.

Dla kierowców ważne są uprawnienia adr. Podstawowy kurs obejmuje przede wszystkim zagadnienia ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, przedstawia główne rodzaje zagrożeń oraz informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów. Na to, ile trwa kurs adr wpływ ma głównie typ szkolenia, ponieważ w zależności od stopnia zaawansowania ustawodawca przewidział różne wyagania. Najdłużej trwa kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Na niego poświęconych jest 24 godzin, natomiast specjalistyczny kurs adr cysterny wymaga 8 godzin, a kurs adr klasa 1 już tylko 5.

Warto zainwestować w kurs adr. Cena jest uzależniona od poziomu zaawansowania oraz specjalistycznych uprawnień, jakie musimy uzyskać. A one są potrzebne, by móc podjąć pracę przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Każdy kierowca, który myśli o poszerzaniu swoich kompetencji i możliwości rozwoju zawodowego, powinien posiadać certyfikat adr. Dobry kurs wyposaży nie tylko w nową wiedzę i umiejętności, ale pozwoli bez problemu zdać egzamin państwowy i uzyskać uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekaże podstawowe informacje niezbędne dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku z udziałem tych materiałów.

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *