Kompetencje na europejskim poziomie

We współczesnym świecie dyplom ukończenia uczelni wyższej nie jest już gwarantem sukcesu zawodowego i, w konsekwencji, dostatniego życia. Owocny rozwój kariery wymaga dziś dobrego planu i postawienia na konkretny rodzaj kształcenia.

Kandydaci na uczelnie wyższe, porównując oferty edukacyjne poszczególnych szkół, zwracają uwagę nie tylko na dostępne specjalizacje, ale także coraz częściej na szczegółowy program nauczania. Doskonale wiedzą, że o rzeczywistej renomie i profesjonalizmie uczelni, świadczy jej współpraca z przedsiębiorcami i praktykami biznesu.

Wyższe Szkoły Bankowe, opierając się na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu ekspertów biznesowych, stwarzają optymalne warunki do zdobywania konkretnych kompetencji, poszukiwanych na współczesnym rynku pracy.

Informatyka w biznesie – odpowiedź na realne potrzeby

Wiele osób nie wyobraża sobie funkcjonowania przedsiębiorstwa czy firmy bez działu IT. Procesy informatyzacji na trwałe zakorzeniły się w rzeczywistości biznesowej. Wyższe Szkoły Bankowe, wychodząc naprzeciw wymaganiom kandydatów, a także pracodawców, stworzyły w pełni kompletny i nowoczesny kierunek. Informatyka w biznesie, bo o niej mowa, w zależności od wybranego modułu kształcenia, dostarcza wiedzy z zakresu konfiguracji systemów informatycznych w firmach, projektowania baz danych na potrzeby przedsiębiorstw, tworzenia aplikacji biznesowych w oparciu o chmurę obliczeniową czy projektowania aplikacji mobilnych. Sprecyzowane ścieżki kształcenia, oparte o praktyczne umiejętności pozwalają wyposażyć słuchacza w zakres kompetencji niezbędny w zawodach związanych z wykorzystaniem IT w biznesie. Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem http://www.wsb.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci?field_kierunek_stud_target_id=&title=Informatyka+w+biznesie.

Jakie korzyści płyną ze studiowania w WSB?

  • codzienne obcowanie z praktykami biznesowymi – kadra dydaktyczna składa się nie tylko z wykwalifikowanych wykładowców przekazujących niezbędną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim z praktyków biznesowych; wśród nich znajdują się m.in. dyrektorzy placówek bankowych, kierownicy firm ubezpieczeniowych oraz specjaliści w zakresie marketingu i public relations;
  • starannie skonstruowany program nauczania – oparty na solidnych podstawach; system wiedzy przekazywany przez wieloletnich ekspertów z danej dziedziny;
  • kompleksowy i wieloaspektowy charakter zajęć – uczestnicy zapoznają się z konkretnymi zagadnieniami biznesowymi i bieżącymi problemami; na podstawie case studies uczą się w sposób szybki i efektywny rozwiązywać zawiłe kwestie;
  • korzystny dla słuchacza system płatności – dla wygody studentów stworzono możliwość płatności ratalnej.

Pod dobrymi skrzydłami

Władze Wyższych Szkół Bankowych dokładają wszelkich starań, aby poszczególne kierunki były objęte patronatem biznesowym. Jest to nie tylko szczególnie prestiżowe wyróżnienie dla słuchaczy danego kierunku – patronat realnie wpływa na jakość przekazywanej wiedzy. Dzięki niemu, studenci mają pewność, że program nauczania jest zgodny z wymaganiami, które są stawiane potencjalnym kandydatom podczas rozmów kwalifikacyjnych. Rozwijane i ćwiczone na zajęciach umiejętności, są więc dokładnie tymi, które są pożądane i poszukiwane na rynku pracy.

3 x P: Praktyka, Profesjonalizm, Przedsiębiorczość

Wyższe Szkoły Bankowe, chcąc dostarczyć słuchaczom najlepszych możliwości rozwoju, w ramach realizowanych projektów współpracują z uznanymi firmami, takimi jak:

  • Lufthansa Systems Poland  konsultacje dotyczą akredytacji programu studiów I stopnia na specjalności Informatyka Stosowana;
  • Gdańska Organizacja Turystyczna  sprawuje pieczę nad programem nauczania na kierunku Turystyka i Rekreacja;
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych  dokłada wszelkich starań, aby zagadnienia omawiane na zajęciach odpowiadały potrzebom związanym z pracą w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego i rynków finansowych;
  • Stowarzyszenie Project Management Polska  zajmuje się kształceniem umiejętności związanych z zarządzaniem projektami i portfelami projektów.

Szczegółową ofertę kierunków kształcenia, jak również poszczególne programy nauczania można znaleźć na stronie http://www.wsb.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci.

Artykuł sponsorowany

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *