Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Młodzi ludzie, marzący o błyskotliwej karierze i pracy w pewnej branży chętnie spoglądają w stronę prężnie rozwijającego się rynku ubezpieczeń.

Polacy chętnie się ubezpieczają: korzystają z ofert zarówno chroniących ich dom oraz zdrowie, jak i tych polis, które mogą okazać się przydatne w razie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci. Ubezpieczenia sprzedają się dobrze, nic dziwnego że praca agenta ubezpieczeniowego wydaje się młodym, ambitnym osobom szalenie atrakcyjnym zajęciem. Aby jednak rozpocząć karierę zawodową w tej branży, trzeba spełnić narzucone przez polskie prawo warunki. Szkolenie oraz zdanie egzaminu to podstawa.

Jak wygląda droga do kariery agenta ubezpieczeniowego?

Kandydat na agenta ubezpieczeniowego musi posiadać przynajmniej średnie wykształcenie oraz orzeczenie o niekaralności. Ci, którzy wcześniej wchodzili w konflikt z prawem, niestety mają drogę do kariery w ubezpieczeniach zamkniętą. Ponieważ zakłady ubezpieczeniowe współpracują z agentami na podstawie umowy agencyjnej, ważne jest również założenie własnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że przyszły agent będzie samodzielnie opłacał składki do ZUS oraz rozliczał się ze swych dochodów z Urzędem Skarbowym. Choć niektórych to przeraża, warto pamiętać o pewnej elastyczności jaką daje prowadzenie własnej firmy. Można podczas rejestracji swej działalności uwzględnić nie tylko pracę w ubezpieczeniach, ale i inne usługi.

To jeszcze nie wszystkie warunki, które musi spełnić przyszły agent ubezpieczeniowy. Drzwi do pracy w tej branży otwiera dopiero ukończenie stosownego szkolenia, zdanie egzaminu oraz uzyskanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych, który prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego.

Szkolenia są zazwyczaj prowadzone przez firmy ubezpieczeniowe, które poszukują nowych współpracowników i kształcą ich we własnym zakresie. Dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z pracą w ubezpieczeniach, niezbędne jest szkolenie podstawowe, obejmujące cykl wykładów z zakresu ubezpieczeń oraz zajęcia związane z ofertą danej firmy. Szkolenie takie trwa 152 godziny i jest obowiązkowe. Ci, którzy pracowali już jako agenci, a chcą jedynie zmienić zakład z którym współpracują, przechodzą przez krótsze szkolenie, w czasie którego zapoznają się z produktami ubezpieczeniowymi firmy.

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *