Chcesz zostać trenerem fitness? Wybierz najlepsze szkolenie

Kochasz sport? Nie wyobrażasz sobie dnia bez aktywności fizycznej? Uwielbiasz ten wyrzut endorfin i energii po zakończonym treningu? Zostań instruktorem fitness. Odmień swoje życie. Twoja pasja, może być Twoją pracą i przynosić całkiem niezły profit.

Kto może zostać instruktorem fitness?

Zdecydowanie osoba, która lubi wysiłek fizyczny i może poszczycić się dobrą kondycją. Przyszły instruktor fitness powinien lubić pracę z ludźmi, być otwarty na kontakty z innymi i wykazywać się cierpliwością. Osoba introwertyczna i porywcza nie sprawdzi się w kontakcie z klientem, wielokrotne powtarzanie instrukcji może okazać się zbyt dużym wyzwaniem. Przyszłemu instruktorowi przyda się również dobre wyczucie rytmu, gdyż większość ćwiczeń wykonywanych jest z muzyką, która wyznacza tempo powtórzeń. Przeszkodą w wykonywaniu zawodu, ze względu na duże obciążenie fizyczne organizmu, mogą okazać się choroby układu krążenia oraz oddechowego.

Do lipca 2013 roku, kwalifikacje zawodowe trenera sportowego, regulowała Ustawa o sporcie z dnia 25.06.2010 r. Z dniem 23 lipca 2013 roku, weszła w życie tzw.„ustawa deregulacyjna”, której założeniem było ułatwienie dostępu do wykonywania zawodu, zmieniła ona wymogi stawiane osobom wykonującym zawód trenera. Dziś instruktorem może zostać:

  • osoba pełnoletnia;
  • legitymująca się przynajmniej wykształceniem średnim;
  • posiadająca wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone jest w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego.

Ustawodawca nie określił sposobu weryfikacji kwalifikacji zawodowych trenera. W praktyce oceny kompetencji trenera dokonuje pracodawca.

Jak wygląda to w praktyce? Pracodawcy szczególną uwagę zwracają na doświadczenie zawodowe trenera oraz certyfikaty potwierdzające jego kwalifikacje.

Jak wybrać najlepsze szkolenie?

Jak wybrać szkolenie, które pozwoli nam uzyskać pożądane przez pracodawców kompetencje? Warto skorzystać z kursów, których program oparty jest na standardach międzynarodowych, co zapewni nam wysoką jakość kształcenia, a także certyfikat, który będzie stanowił dla nas przepustkę do pracy za granicą . Standardy szkolenia dla instruktorów fitness określa, m.in.: EHFA – EuropeanHealth& Fitness Association oraz REPs – The Register of ExerciseProfessionals. Program szkoleniowy oparty na powyższych standardach oferuje międzynarodowa szkoła Profi Fitness School, która zajęcia prowadzi w wielu polskich miastach.

Na co zwracać uwagę przy wyborze szkolenia?

  • jak skonstruowany jest program szkolenia;
  • czy szkoła posiada akredytację instytucji międzynarodowych;
  • ilość godzin – teoretycznych i praktycznych;
  • kto prowadzi zajęcia;
  • jakiego rodzaju otrzymamy certyfikat – gdzie jest honorowany.

Dobrą praktyką przeprowadzaną przez renomowane szkoły fitness jest test wstępny, określający poziom wiedzy i predyspozycje uczestników.

Jak wygląda kurs?

Zwykle kurs rozpoczynają zajęcia teoretyczne – w zależności od poziomu kursu – czy jest to szkolenie dla nowicjuszy czy osób doskonalących warsztat – dotyczy ono anatomii, fizjologii, wiedzy o żywieniu, poszczególnych rodzajów ćwiczeń, choreografii. Następnie odbywa się praktyczna część szkolenia. Kurs kończy test wiedzy oraz egzamin praktyczny.

Gdzie szukać pracy?

Pierwsze kroki możesz skierować do szkół, domów kultury czy klubów osiedlowych, które prowadzą zajęcia fitness – zyskasz doświadczenie praktyczne. CV możesz wysłać oczywiście do klubów fitness. Uzyskując międzynarodowe certyfikaty, które zdobędziesz uczestnicząc w kursie prowadzonym przez http://www.profi-fitness.com.pl/ , możesz starać się o pracę za granicą – nie tylko w fitness klubach, ale także hotelach, które w sezonie letnim zatrudniają trenerów czy instruktorów  z myślą o hotelowych gościach.

Ile można zarobić jako instruktor?

Trudno jednoznacznie określić. Zarobki uzależnione są od doświadczenia instruktora, ilości prowadzonych zajęć, miejsca pracy, a także miasta. W Warszawie początkujący trener zarabia 1 500 – 2 000 zł. Zarobki trenerów o wysokich kwalifikacjach i wypracowanej renomie sięgają dziesiątków tysięcy zł miesięcznie.

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *