Wypłata środków z rachunku bankowego po śmierci właściciela rachunku

Zgodnie z prawem jedynie spadkobiercy mogą wypłacić środki z rachunku bankowego po śmierci posiadacza owego rachunku. Spadkobiercy muszą przedstawić postanowienie stwierdzające nabycie spadku albo poświadczenie dziedziczenia. Wypłata na rzecz spadkobierców następuje w stosunku odpowiednim do nabytego udziału spadkowego.

Postanowienie stwierdzające nabycie spadku można zdobyć tylko na skutek przeprowadzenia postępowania spadkowego w sądzie, przez złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie testamentu bądź w przypadku jego braku zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego). Jak widać, to, co się dzieje z naszym kontem bankowym po śmierci nie jest wcale takie oczywiste.

Pamiętaj!

Jeśli chodzi o małżonków, w przypadku gdy zmarły małżonek posiadał na swoim indywidualnym rachunku bankowym pieniądze objęte wspólnością ustawową (zwłaszcza wynagrodzenie za pracę), pozostały przy życiu małżonek na prawo domagać się wypłaty połowy środków z rachunku bankowego (jako jego części ze wspólności majątkowej), z kolei druga połowa podlega dziedziczeniu i zostanie wypłacona po przedstawieniu wyżej wymienionych dokumentów spadkowych.

Dbaj o finanse osobiste.

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *