Szkolenie dla audytorów standardu BRC i systemu IFS

Zarówno system BRC jaki i IFS mają za zadanie utrzymywać stałą jakość w całym łańcuchu produkcyjnym żywności sprzedawanej w sklepach wielkopowierzchniowych. Aby sprostać wymogom tych norm dostawcy produktów spożywczych przechodzą proces certyfikacji w zakresu wybranej normy.

Regularnie przeprowadzanie auditów wewnętrznych pozwala kontrolować, czy praca firmy wciąż jest zgodna z wytycznymi zawartymi w systemie IFS lub standardzie BRC. Zadaniem tym zajmuje się audytor wewnętrzny.

Wymogi dla audytorów wewnętrznych

Osoba, która będzie pełnić funkcję audytora wewnętrznego powinna spełniać kilka kryteriów. Po pierwsze kandydat musi doskonale znać wytyczne norm. Kolejnym wymogiem jest doświadczenie w branży i praktyczna wiedza dotycząca wdrażania systemów związanych z żywnością. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku audytora warto wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez wyspecjalizowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą. Dzięki temu osoba na stanowisku audytora  będzie lepiej rozumieć wymagania i funkcjonowanie systemu IFS oraz BRC, a także pozna zasady audytowania.

Szkolenie dla audytorów standardu BRC i systemu IFS

http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/zywnosc/audytor-wewnetrzny-ifsbrc/ Podczas szkolenia kandydaci poznają zagadnienia związane z planowaniem, wyznaczaniem  celu, przeprowadzaniem oraz raportowaniem wyników audytu. Kolejnym zagadnieniem jest poznanie różnych podejść i technik przeprowadzania audytu. Ważnym elementem jest nauka zbierania i analizowania dowodów oraz konstruowania listy pytań kontrolnych. Przyszły audytor uczy się również organizowania i  zarządzania kontrolą przeprowadzaną przez zespół audytorów. Istotną kwestią jest identyfikacja i klasyfikacja wykrytych niezgodności oraz zlecanie działań zapobiegawczych oraz korygujących. Szkolenia dla przyszłych audytorów wewnętrznych to nie tylko zdobywanie teoretycznej wiedzy, ale także wykonywanie praktycznych ćwiczeń, które pomagają przygotować się do dobrego wypełniania obowiązków na tym stanowisku.

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *