Kursy dla operatorów koparek i koparko-ładowarek

Aby móc obsługiwać szereg urządzeń wykorzystywanych na placach budów oraz przy pracach ziemnych, konieczne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień. Kursy tego rodzaju organizowane są obecnie w całej Polsce w ośrodkach specjalizujących się w szkoleniach zawodowych.

Obecnie znalezienie pracy jako operator koparki i koparko-ładowarki wcale nie jest takie trudne – w Polsce prowadzi się wiele inwestycji budowlanych, które wymagają wsparcia odpowiednich zasobów ludzkich, w tym także operatorów urządzeń. Oczywiście, praca dla operatorów koparek czeka również poza placami budów, na przykład w firmach zajmujących się świadczeniem usług przeładunkowych, w składach materiałów sypkich, także w firmach oferujących usługi ziemne. Zachętą są również atrakcyjne zarobki, które wynoszą zwykle około 3-4 tysięcy złotych. Pracy można również szukać poza granicami kraju, gdzie zapotrzebowanie na operatorów koparek i koparko-ładowarek również jest duże.

Chociaż może wydawać się, że praca jako operator koparki nie jest skomplikowana, to jednak zatrudnienie można uzyskać jedynie wtedy, gdy uzyska się odpowiednie uprawnienia. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. nr 118 poz. 1263.).

Aby otrzymać uprawnienia, konieczne jest wzięcie udziału w kursie operatora koparki. Kursy prowadzone są w kilku kategoriach, a mianowicie na:

  • koparki jednonaczyniowe (kategorie I, II, III)

  • ładowarki jednonaczyniowe (kategorie I, II, III)

  • koparko-ładowarki wszystkich typów

W trakcie kursu uczestnik otrzymuje szereg informacji dotyczących omawianego zawodu. Są one związane głównie z budową i obsługą koparek, a także koparko-ładowarek zależnie od zakresu kursu, ponadto również włączają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby kurs był kompletny, konieczne jest również wzięcie udziału w ćwiczeniach praktycznych, które uczą obsługi urządzenia.

Po zakończonych zajęciach uczestnicy przystępują do egzaminu sprawdzającego ich wiedzę oraz umiejętności. Egzamin odbywa się zgodnie z wymogami pranymi dla operatorów urządzeń, w tym zgodnie z wymogami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS). Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia, na podstawie których może on ubiegać się o pracę na stanowisku operatora koparki.

Aby wziąć udział w kursie operatora koparki, konieczne jest spełnienie podstawowych wymogów, a mianowicie:

  • ukończone 18 lat

  • minimum wykształcenie podstawowe

  • orzeczenie lekarskie, które orzeka, że uczestnik nie ma przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora

Jeżeli chcesz wziąć udział w kursie operatora koparki w Krakowie, do skorzystania ze swojej oferty zaprasza Ośrodek Szkolenia „Labor”, który posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym operatorów maszyn.

, , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *