Szkolenie BHP z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przyda się każdemu. Nigdy nie wiadomo, czy nie znajdziemy się w sytuacji, gdy od naszej reakcji  zależało będzie ludzkie życie. Jak wygląda program takiego szkolenia? Jako przykład można podać szkolenie BHP organizowane przez firmę MRP-KODER Centrum Edukacyjne, które  znajdziemy w serwisie szkolenia24h.pl pod tym linkiem.

Szkolenie podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Wykłady to podstawa do tego, by poznać i zrozumieć pojęcia z zakresu pierwszej pomocy. Chodzi tu zarówno o aspekty prawne, jak i bardziej praktyczne, na przykład wyposażenie apteczki pierwszej pomocy. W dalszej kolejności przedstawiane są zagadnienia poświęcone postępowaniu ratunkowemu w wybranych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Tych jest całkiem sporo: zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, epilepsja, zasłabnięcie, porażenie prądem, postępowanie ratunkowe w oparzeniach, postępowanie ratunkowe w ukąszeniach przez węże i owady, cukrzyca, krwotok z nosa.

W części szkolenia BHP obejmującej zajęcia praktyczne, uczestnicy nauczą się wykonywać podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS), zarówno u osób dorosłych, dzieci i niemowląt. Kursant nauczy się jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia, właściwie zdiagnozować stan poszkodowanego. Ważnym punktem tego bloku szkoleniowego są ćwiczenia dotyczące takich kwestii jak: zastosowanie odpowiedniej pozycji do stanu poszkodowanego, techniki udrażniania dróg oddechowych, pośredni masaż mięśnia sercowego, postępowanie ratunkowe w zadławieniu (rękoczyn Heimlicha) czy wezwanie profesjonalnej pomocy.

Druga część zajęć praktycznych szkolenia BHP dotyczy postępowania ratunkowego w urazach. Jest to między innymi badanie urazowe poszkodowanego, poznanie techniki wstępnego opracowywania ran, unieruchomienie złamań i zwichnięć (zasada Potta) tamowanie krwotoków czy sposoby ewakuacji poszkodowanego urazowego z miejsca zagrożenia (manewr Rauteka).

Po odbyciu szkolenia zyskamy umiejętności, które pozwolą nam reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Dzięki wiedzy, co do konieczności wykonania poszczególnych działań nie stracimy ani minuty, która nierzadko okazuje się decydująca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *