Szkolenia zawodowe kierowców

Jakie są wymagania stawiane zawodowym kierowcą? Jakie szkolenie trzeba przejść, żeby móc zarabiać na życie, siedząc za kółkiem? Zapraszamy do artykułu.

Żeby zostać zawodowym kierowcą, nie wystarczy zdać pomyślnie egzaminu na prawo jazdy – w zależności od daty otrzymania uprawnienia danej kategorii należy przejść odpowiednie szkolenia dla kierowców

Szkolenie okresowe skierowane jest do kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy w terminach podanych w poniższej tabelce. Są one obowiązkowe co 5 lat – po jego ukończeniu otrzymujemy wpis do prawa jazdy. Czas jego trwania to 35 godzin.

Prawo jazdy kat. C lub D uzyskane: Termin uzyskania wpisu w prawie jazdy.
D – do 31.12.1980r. 10.09.2009r.
C – do 31.12.1980r.
D – od 01.01.1981r. do 31.12.1990r.
10.09.2010r.
C – od 01.01.1981r. do 31.12.1995r.
D – od 01.01.1991r. do 31.12.2000r.
10.09.2011r.
C – od 01.01.1996r. do 31.12.2000r.
D – od 01.01.2001r. do 31.12.2005r.
10.09.2012r.
C – od 01.01.2001r. do 31.12.2005r.
D – od 01.01.2006r. do 10.09.2008r.
10.09.2013r.
C – od 01.01.2006r. do 10.09.2009r. 10.09.2014r.


Wymagane szkolenie dla nowych kierowców zależy od tego, kiedy uzyskano stosowne uprawnienia. Prawo jazdy kategorii C uzyskane po 10.09.2009 oraz prawo jazdy kategorii D uzyskane po 10.09.2008 oznaczają, że kierowca musi przejść kwalifikację wstępną, by móc wykonywać przewóz osób i rzeczy. Czas trwania szkolenia kierowców zależy od rodzaju kwalifikacji – uzyskuje się ją po zdaniu testu, który przeprowadza komisja powołana przez wojewodę.

Wyróżniamy cztery rodzaje kwalifikacji wstępnej:

Kwalifikację wstępną: 280h

Kwalifikację wstępną przyspieszoną : 140h

Kwalifikację wstępną uzupełniającą : 70h

Kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną: 35h


To jaki rodzaj kwalifikacji będzie musiał przejść kierowca, zależy od jego wieku. Określa go ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 19 marca 2010 r.).

Wiek, jaki ukończyć musi kierowca, by przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy mógł go zatrudnić:

a)18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

-C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,

-C1 lub C1 + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,


b)21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

-C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

-D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,

-D1 lub D1 + E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,


c)23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną”.

Szkolenia zawodowe kierowców

, , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *