Szkolenia kierowców: Kurs na prawo jazdy kat. B

Każdy, kto chce zdobyć uprawnienia do kierowania samochodem, musi zapisać się na kurs na prawo jazdy. Dopiero po wyjeżdżeniu odpowiedniej liczby godzin, kandydat na kierowcę może wziąć udział w egzaminie.
Kurs na prawo jazdy składa się z 30 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 30 godzin jazd szkoleniowych. Kurs ma za zadanie przygotować kursanta do egzaminu – zarówno pod kątem teorii, jak i praktyki. Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B składa się bowiem z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza to testy wielokrotnego wyboru, które zdający wypełnia na komputerze. Test zawiera 18 pytań, na jego rozwiązanie przeznaczono 25 minut. Wynik pozytywny (można mieć dwa błędy) umożliwia przystąpienie do części praktycznej. Tu egzaminowany musi przygotować samochód do jazdy i sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów auta odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Następnie wykonuje manewr ruszania z miejsca i jazdę pasem ruchu do przodu i tyłu. Drugie zadanie to ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Po pozytywnym zaliczeniu manewrów na placu, dalsza część egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B odbywa się w ruchu ulicznym. Kandydat na kierowcę musi wykazać się płynną, zgodną z przepisami jazdą, dodatkowo egzaminator wyznacza zadania, na przykład parkowanie w wyznaczonym miejscu. W przypadku poważnego błędu (m. in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszym) instruktor natychmiast przerywa egzamin.

Zanim przystąpimy do egzaminu warto być pewnym swoich umiejętności. Egzaminatorzy nie mają litości dla osób, które mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kurs na prawo jazdy warto więc odbyć u doświadczonego, a przede wszystkim wyrozumiałego i cierpliwego instruktora. Stres jest zawsze złym doradcą, a niestety zdarzają się przypadki, w których kursanci muszą tolerować krzyki i wyzwiska pod ich adresem.

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *