Jak wybrać kurs języka angielskiego dla firm ?

Szkolenia firmowe obejmują swym zakresem nie tylko sprzedawane produkty czy usługi, ale także szkolenia językowe. Język angielski jest najbardziej uniwersalnym językiem świata i w to właśni dzięki niemu pracownicy firmy będą mogli obsłużyć zagranicznych klientów czy negocjować umowy międzynarodowe z zagranicznymi kontrahentami.

 Jak wybrać  kurs języka angielskiego dla firm ?

 

Negocjowanie umów czy obsługa klientów zagranicznych staje się już codziennością. Pracownicy firmy powinni biegle posługiwać się uniwersalnym językiem angielskim. Bez względu na profesję w czasach globalizacji i rozwiniętej komunikacji utrata klientów z Europy czy świata powoduje obniżenie obrotów i prestiżu firmy. Współcześnie rozwinięte metody nauczania języków obcych powodują, że pracownik może skorzystać ze stacjonarnych kursów czy e-szkoleń opartych o najnowsze zdobycze techniki. Forma nauczania zależna jest przede wszystkim od wyboru klienta. Szkoły języków obcych posiadają różne narzędzia edukacyjne, które usprawnią kursy, tak aby nie wymuszać absencji pracownika w pracy.

Dostosowanie kursu do własnych potrzeb

Dobra szkoła języków obcych oferuje kursy stacjonarne oraz e-szkolenia. Kursy stacjonarne odbywają się w kilku miastach tak, aby nie wymuszać na pracownikach godzinnych dojazdów. Alternatywą jest angielski dla firm za pośrednictwem komunikatora Skype. Kursant będzie mógł spokojnie odbywać naukę języka w domu lub w ramach godzin pracy bez opuszczania miejsca zamieszkania czy swojego stanowiska pracy. Ważna jest także personalizacja potrzeb. Szkoła językowa powinna organizować szkolenia dostosowane do wymagań rynku. W jej ofercie powinien się znaleźć kurs adekwatny do wykonywanego zawodu, który posiada specyficzną nomenklaturę językową lub wyspecjalizowane nazewnictwo. Dlatego nauka języka angielskiego dla firm w dobrej szkole językowej powinna być dzielona na angielski w biznesie, angielski dla prawników, angielski dla informatyków czy angielski dla mediów. Każdy zawód wymaga innego zakresu słownictwa i wiedzy fachowej.

Kursy konwersacyjne

Kursy konwersacyjne stanowią świetne uzupełnienie kursów ogólnojęzykowych czy egzaminacyjnych, które pracownik już odbywa. Kurs jest szczególnie przydatny wtedy, gdy pracownik pracuje w bezpośredniej obsłudze klienta w sklepie, na kasie czy jako pracownik call center. Celem kursu konwersacyjnego jest wyćwiczenie umiejętności płynnego komunikowania się w życiu zawodowym oraz codziennym, wygłaszania opinii i argumentowania jej. Pracownik w ten sposób przełamuje bariery komunikacyjne oraz poszerza słownictwo (zwroty i wyrażenia) specjalistyczne i z życia codziennego. W trakcie takich zajęć wykorzystywane są materiały z prasy, Internetu czy fragmenty filmów. Praca organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty czy prezentacje.

Wybierając kurs języka angielskiego dla firm, należy kierować się przede wszystkim potrzebami, jakie determinuje specyfika stanowiska pracy pracownika. Poza stanowiskiem pracy jest także ważna przystępność cenowa kursu i jej forma. Można skorzystać z oferty kursów stacjonarnych lub e-szkoleń opartych na komunikatorach typy Skype. Szkolenie można uzupełnić o kurs konwersacyjny, który rozwinie nie tylko umiejętności językowe pracownika, ale także interpersonalne.

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *