Batalia o sześciolatków

Objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym jest prawdopodobnie trzecim, po wprowadzeniu nowej matury i obligatoryjnego egzaminu maturalnego z matematyki, tematem burzliwych dyskusji i kontrowersji w dziedzinie edukacji w ostatnich latach.

Do tego roku rodzice mieli wybór – czy chcą posłać dziecko wcześniej do pierwszej klasy, czy wolą wstrzymać się z tą decyzją jeszcze rok. Padło wiele pejoratywnych określeń pod kątem opiekunów, którzy zdecydowali, aby ich pociecha rozpoczęła naukę w szkole rok wcześniej, jak np. odbieranie dzieciństwa czy nawet przemoc psychiczna wobec niedojrzałego emocjonalnie i społecznie malucha, który teraz znajdzie się na szkolnych korytarzach niczym rzucony na arenę pełną lwów. Lawina krytyki potoczyła się w kierunku polityki państwa wobec edukacji. Część rodziców, i to nie mała, bo jest ich niemal milion, złożyła już do Sejmu petycję pt. „Ratuj Maluchy”, dotyczącą przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum edukacyjnego m.in. w sprawie obniżenia wieku obowiązku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Tak jak do tej pory rodzice mieli wybór, teraz już go mieć nie będą, a wszystkie sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008r. pójdą obligatoryjnie do szkoły we wrześniu 2014r. Począwszy od 2015r., do szkoły pójdą już wszystkie sześciolatki.

Na rodziców, ale i grono pedagogiczne padł blady strach. Pierwsi boją się, że ich dziecko nie jest psychospołecznie przygotowane na wyzwania szkolne, a drugich przeraża ogromne, wewnątrzklasowe zróżnicowanie poziomu rozwoju emocjonalnego i społecznego, jak również poziomu posiadanych umiejętności. Politycy, psychologowie i pedagodzy uspokajają jednak i starają się przekonać zarówno opiekunów, jak i grono pedagogiczne, że sześciolatek może być w pełni przygotowany do rozpoczęcia nauki w szkolnej ławce. W tym i minionym roku, szkolne szeregi zasiliło już trochę sześciolatków, tych – zdaniem rodziców i przedszkolanek, bardziej dojrzałych. W przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej aż powoli stanie się to normą, a nie problemem na ogólnokrajową skalę.

stopka redaktorska: korepetycje ogłoszenia
A

grafika: fotolia.pl

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *