Zagraniczne oferty pracy dla naukowców w internecie

Oferty pracy dla polskich naukowców poszukujących pracy w Unii Europejskiej dostępne są na portalu EURAXESS Polska. Strona jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i krajów biorących udział w europejskim programie ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego.

Zadaniem EURAXESS jest wspieranie międzynarodowej mobilności naukowców np. poprzez bezpłatne udzielanie im kompletnych i praktycznych informacji oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie pobytu za granicą.

Dwoma głównymi grupami odbiorców, do których adresowana jest polska sieć EURAXESS, są polskie instytucje naukowe i jednostki badawcze goszczące naukowców zagranicznych oraz polscy naukowcy, którzy chcieliby w ramach swojej kariery naukowej znaleźć pracę zagranicą.

Portal pomagać ma europejskim naukowcom przy poszukiwaniu pracy, finansowaniu badań oraz nawiązywaniu współpracy międzynarodowej. Centra usług EURAXESS zapewniają mobilnym naukowcom i ich rodzinom kompleksową pomoc w kwestiach prawnych oraz tych odnoszących się do praktycznych aspektów związanych z mobilnością.

EURAXESS m.in. pozwala naukowcom na bezpłatne przeszukiwanie różnych ofert dostępnych w instytucjach działających w obszarze badań naukowych. Zawiera aktualizowane informacje na temat dostępnych ofert pracy, możliwości finansowania oraz stypendiów dla naukowców.

Naukowcy mogą na portalu zamieścić i uaktualniać on-line swoje CV oraz przeszukiwać bazę aktualnych ofert pracy, zgodnie ze swoim profilem i zainteresowaniami.

Instytucje naukowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa, a także różne prywatne lub państwowe organizacje badawcze, zarówno te z Unii Europejskiej, jak i spoza niej, mają możliwość zamieszczania ogłoszeń i ofert pracy oraz poszukiwania i przeglądania życiorysów naukowców zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.

Portal EURAXESS ma na celu ułatwianie rozwoju kariery zawodowej naukowców w Europie, a także zachęcenie światowej klasy talentów badawczych do prowadzenia prac naukowych w instytucjach europejskich. Poprzez zapewnienie jednolitego dostępu do informacji zawiązanych z międzynarodową i międzysektorową mobilnością naukowców w Europie, inicjatywa EURAXESS wspomaga tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej – obszaru rozwoju i integracji europejskich badań naukowych.

Portal dostępny jest pod adresem http://www.euraxess.pl/

PAP – Nauka w Polsce

lt/ ula/bsz

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl.

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *