Środki ochrony roślin – wszystko czego potrzebujesz

Środki ochrony roślin, czyli co to takiego ? 

A więc środki ochrony roślin to nic innego, jak substancje bądź ich mieszaniny a także żywe organizmy, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi oraz  niszczenia niepożądanych roślin również regulowania wzrostu czy też rozwoju i innych procesów biologicznych w roślinach uprawnych (z wyjątkiem nawozów) też do poprawy właściwości albo skuteczności tych substancji.

Środki ochrony roślin, pod jaką nazwą jeszcze można je spotkać ? 

W nazewnictwie międzynarodowym dla wszystkich środków ochrony roślin przyjęła się ogólna nazwa pestycydy. Pojęcie środki ochrony roślin jest terminem węższym aniżeli pojęcie pestycydy, ponieważ dotyczy on tylko środków, które są stosowane w produkcji roślinnej.

Środki ochrony roślin, czyli jeszcze więcej o nich…

W ochronie roślin obok środków ochrony roślin używane są też substancje niebędące środkami bezpośrednio zabijającymi agrofagi, ale oddziałujących na nie w tak, że organizmy te nie są zagrożeniem dla roślin uprawnych.W skład tej nowej generacji środków ochrony roślin wchodzą repelenty, atraktanty, antyfidanty, różnego rodzaju feromony itp. 

Środki ochrony roślin- zużycie w Polsce na tle innych państw

Pod kątem zużycia środków ochrony roślin na 1 ha Polska, gdzie notuje się niewielkie zużycie pestycydów na tle innych państw. 

Środki ochrony roślin, czyli jakie powinny być nowoczesne pestycydy ? 

A więc powinny one wykazywać działanie selektywne, czyli działać szybko, ale krótkotrwale przy tym cechować się niską toksycznością dla organizmów stałocieplnych i ludzi i co ważne absolutnie nie kumulować się w środowisku przy tym także nadawać się do łącznego stosowania z innymi agrochemikaliami oraz być łatwe w przechowywaniu. Środki ochrony roślin mające zastosowanie w rolnictwie, leśnictwie bądź także innych pokrewnych działach gospodarki wymagają uprzedniej rejestracji. Taki preparat może być zarejestrowany dopiero, gdy zostanie sprawdzona jego skuteczność biologiczna w warunkach klimatycznych i rolniczych Polski. Poza oceną skuteczności biologicznej kolejnym ważnym kryterium oceny przydatności każdego środka ochrony roślin jest jego toksyczność zarówno dla ludzi i zwierząt stałocieplnych ale też wpływ na środowisko. W przypadku, gdy działa kancerogenne bądź teratogenne wyklucza to możliwość stosowania środka chemicznego w ochronie roślin.

 

Źródło: naszogrodniczy.pl

 

tagi: środki ochrony roślin, pestycydy, toksyczność, środowisko, rośliny, zwierzęta

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *