Nauka i szkolnictwo wyższe w czasie polskiej prezydencji

Mobilność naukowców i studentów, przyszłość europejskich uniwersytetów, innowacje w gospodarce i badania finansowane ze środków UE to główne tematy naukowe i akademickie, które będą poruszane na spotkaniach w czasie polskiej prezydencji.

Polski rząd zorganizuje podczas polskiego przewodnictwa w Radzie UE kilka spotkań poświęconych problematyce nauki i szkolnictwa wyższego. 20 lipca w Sopocie odbędzie się konferencja ministerialna na temat Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Dzień później, również w Sopocie, zbierze się na nieformalnym posiedzeniu Rada UE ds. konkurencyjności. Sopot będzie też gościł 24-25 października konferencję na temat modernizacji uniwersytetów.

Z kolei w Warszawie 26 i 27 września zaplanowano spotkanie poświęcone unijnemu programowi stypendialnemu dla naukowców „Marie Curie” i zjazd jego uczestników w 15. rocznicę utworzenia tego programu wspierającego badaczy europejskich. Spotkanie organizuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Towarzyszyć mu będzie sympozjum „Nauka – pasja, misja, odpowiedzialność”.

6 i 7 lipca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbędzie się konferencja „Wschodni Wymiar Mobilności”. Spotkanie będzie poświęcone przede wszystkim edukacji i nauce, w aspekcie zwiększenie mobilności między Unią Europejską i krajami objętymi programem Partnerstwa Wschodniego. Organizują je: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komisja Europejska. Partnerami spotkania są: Instytut Adama Mickiewicza, Punkt Kontaktowy Programu Kultura, Punkt Kontaktowy Programu Europa dla Obywateli, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.

Osobna seria spotkań będzie dotyczyć dotychczasowych wyników działania 7. Programu Ramowego ds Badań i Rozwoju, czyli głównego mechanizmu finansowania badań w UE. Poświęconych temu będzie siedem międzynarodowych konferencji naukowych.

Między 5 a 8 września w Gdańsku odbędzie się sympozjum związane z (bio)technologiami dla ochrony środowiska, na którą zaprasza prof. dr hab. Korneliusz Miksch z Katedry Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej.

Na 20 i 21 września w Warszawie zaplanowano największą europejską konferencję dotyczącą badań na rzecz bezpieczeństwa: Security Research Conference 2011, organizowaną przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP). Podczas sesji tematycznych zostaną zaprezentowane innowacyjne rozwiązania wypracowane w ramach międzynarodowych i krajowych projektów, takich jak na przykład systemy „Proteus” i „TALOS”. Konferencji będzie towarzyszyć wystawa naukowo-przemysłowa.

22 i 23 września, również w Warszawie, zorganizowana zostanie konferencja poświęcona materiałom przyszłości, które mają sprostać „wyzwaniom naszych czasów”. Sympozjum Fumat 2011 organizują m.in. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN i Politechnika Warszawska.

Kolejna konferencja – 19 i 20 października – będzie dotyczyć procesu integracji europejskiej. Projekt EUINTEGRATIO prowadzi prof. Ewa Latoszek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

O współpracy naukowej Unii Europejskiej z krajami Europy Wschodniej i Azji Środkowej (EU-EECA) będzie mowa 15 i 16 listopada w Warszawie.

Osiągnięcia Europejskich Inicjatyw Przemysłowych oraz efekty wprowadzonych przez nich planów z zakresu wytwarzania energii zostaną zaprezentowane 28 i 29 listopada w Warszawie na konferencji poświęconej europejskiemu strategicznemu planowi w dziedzinie technologii energetycznych SET-Plan. Więcej na jej temat – w serwisie Nauka w Polsce.

Odbędzie się też wiele zebrań eksperckich, poświęconych poszczególnym zagadnieniom polityki naukowej i akademickiej UE oraz trzy formalne spotkania ministrów w Brukseli: dwa posiedzenia Rady UE ds. konkurencyjności we wrześniu i w grudniu oraz Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu w listopadzie.

PAP – Nauka w Polsce

ula/ tot/ kot/bsz

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *