Jak bumerang powraca temat podręczników szkolnych

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, podręczniki były dopuszczane w formie papierowej. W 2009 roku MEN dopuściło możliwość wydawania podręczników w wersji elektronicznej. Do tej pory skorzystali z niej wydawcy kilkudziesięciu podręczników.

Obecnie proponuje się, aby każdy podręcznik opracowany w formie papierowej – z wyłączeniem podręczników przeznaczonych do edukacji wczesnoszkolnej i do nauczania języków obcych nowożytnych w edukacji wczesnoszkolnej – posiadał swój elektroniczny odpowiednik, przy czym forma elektroniczna powinna być tożsama pod względem treści z formą papierową. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczeń będzie mógł nabyć – wybrany uprzednio przez nauczyciela – podręcznik w formie papierowej lub w formie elektronicznej, w zależności od własnych preferencji, ceny podręcznika oraz posiadania dostępu do urządzeń umożliwiających korzystanie z określonej elektronicznej formy podręcznika.

Źródło: www.men.gov.pl

Więcej na ten temat znajdą Państwo tu:

Podręczniki obowiązkowo w formie elektronicznej

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *