Czym jest coaching?

Coaching jest formą szkolenia podejmowanego przez trenera z pojedynczą osobą lub grupą ludzi w celu pobudzenia ich procesu myślenia. Cała procedura inspiruje klientów do maksymalizacji zarówno osobistego, jak i zawodowego potencjału, co jest tak szczególnie ważne w dzisiejszych czasach.

Trenerzy powinni starać się udowodnić swoim klientom, że każdy może być i jest ekspertem w swoim życiu i pracy. Ponadto wzbudzają wiarę w kreatywność i zaradność danej osoby. Dlatego też, obowiązkiem trenera jest:

Odkrycie, wyjaśnienie i dostosowanie się do tego, co klient chce osiągnąć;
Zachęcenie klienta do samopoznania oraz samooceny;
Generowanie pożądanych rozwiązań i strategii dla klienta;
Utrzymywanie w kliencie poczucia odpowiedzialności za wszystkie wybory i czyny.

Cały proces pomaga ludziom w znacznym stopniu poprawić ich nastawienie do pracy i życia osobistego, przy jednoczesnym udoskonaleniu ich umiejętności przywódczych i odblokowywaniu ich potencjału. Stosowana przez coachów forma pytań zmusza do myślenia, szukania odpowiedzi i skupienia się na postawionych sobie celach.
Aby coaching przyniósł spodziewane efekty musi być dobrowolny i prowadzony w absolutnej akceptacji trenera dla wszelkich wartości danego klienta.  Na tej stornie propozycje szkoleń z coachingu.

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *