Zarządzanie projektami budowlanymi według FIDIC – szkolenia

Normy kontraktowe FIDIC są wykorzystywane przy zawieraniu kontraktów budowlanych oraz umów o specjalistyczne usługi inżynierów zarówno w kontraktach międzynarodowych, jak i krajowych.

Stronami kontraktu w ramach FIDIC są zamawiający i wykonawca. Ponadto, kluczową rolę odgrywa osoba pełniąca funkcje inżyniera.

Podczas szkoleń uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak:

– Warunki Kontraktowe FIDIC – ogólne założenia, rodzaje, zastosowania.

1. Warunki Kontraktowe FIDIC dla robót projektowanych przez zamawiającego.

2. Strony Kontraktu i Inżynier – obowiązki i uprawnienia FIDIC – Konsekwencje niewypełniania obowiązków.

3. Podwykonawcy mianowani, personel, urządzenia i materiały, obowiązki stron.

4. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z warunkami FIDIC.

5. Okres Zgłaszania Wad.

6. Płatności za wykonanie robót.

7. Zawieszenie robót i odstąpienie.

8. Kontraktowe Zabezpieczenia Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Roszczenia i spory.

 

Polecamy szkolenia FIDIC organizowane w całym kraju – szkolenia budowlane.

 

M-S-M

grafika: www.sxc.hu

Wydrukuj ten wpis Wydrukuj ten wpis
Możesz zostawić wiadomość, lub informacje zwrotną (trackback) do własnej strony.

Zostaw odpowiedź

 

Powered by WordPress